Lagere graad jongeren: Woord

In de lagere graad voor jongeren (woord) is er slechts 1 mogelijke optie:  Woordkunst

Studierichting Graad Optie Jaar Vak 1
Woord Lagere graad jongeren Woordkunst L1, L2, L3, L4 AVV (1u/week)

Gebruikte afkortingen

AVV: Algemene Verbale Vorming (dictie)
L1, L2, L3, L4: eerste jaar, tweede jaar, derde jaar, vierde jaar, lagere graad