AMV

AMV

Algemene Muzikale Vorming (afgekort: AMV) is een klassikale cursus.  Je leert hier de muzikale basis die je nodig hebt om een muziekinstrument te leren bespelen.

Je leert hoe je muziek kan noteren, je gehoor wordt getraind, je ritmisch gevoel wordt ontwikkeld, je leert ‘op toon’ zingen, …

In het lesonderdeel samenzang worden leesvaardigheid, gehoortraining en zingen op een leuke manier verder ontwikkeld.